English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Naše služby

Hlášení škod

Zadejte Váš email a vyplňte přiložený tiskopis hlášení pojistné události.

Aktuality
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Druhy pojištení

Přehled vybraných druhů pojištění pro podnikatelské subjekty:

MAJETEK

 • Živelní pojištění nemovitého a movitého majetku
 • Pojištění majetku pro případ odcizení a vandalismu
 • Pojištění přepravy zboží
 • Stavební a montážní pojištění
 • Pojištění strojů a strojního zařízení
 • Pojištění elektroniky
 • Havarijní pojištění motorových vozidel
 • Havarijní pojištění letadel
 • Pojištění přerušení provozu

ODPOVĚDNOST

 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
 • Pojištění odpovědnosti za věci převzaté nebo užívané
 • Povinné ručení (odpovědnost z provozu vozidla)
 • Povinné pojištění odpovědnosti z provozu letadel
 • Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
 • Pojištění odpovědnosti dopravce
 • Pojištění odpovědnosti za finanční škody
 • Pojištění profesní odpovědnosti, např.:
    - architekt, projektant, inženýr a technik ve výstavbě
    - auditor, daňový poradce
    - správce konkursní podstaty
 • Pojištění odpovědnosti za výrobek
 • Pojištění ztrát investora
 • Pojištění smluvní záruky, např. za:
    - akontaci, nabídku, zádržné, údržbu
    - řádné provedení smlouvy
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance

ŽIVOT A ZDRAVÍ

 • Kapitálové životní pojištění
 • Pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí
 • Úrazové pojištění
 • Denní dávka při pracovní neschopnosti
 • Nadstandardní vybavení při pobytu v nemocnici
 • Denní podpora při pobytu v nemocnici
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem


(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - všechna práva vyhrazena
Odkazy | Webdesign ABweb.cz