English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Naše služby

Hlášení škod

Zadejte Váš email a vyplňte přiložený tiskopis hlášení pojistné události.

Aktuality
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Charakteristika služeb

Pro své klienty firma Experting zajišťuje komplexní agendu smluvního pojištění, zahrnující zejména analýzu rizik, návrh optimálního rozsahu pojistné smlouvy, správu pojištění a likvidaci pojistných událostí.

Pojistná smlouva obsahuje zpravidla klasické pojištění majetku proti škodám živelním, proti odcizení nebo vandalismu a pojištění odpovědnosti za škody, způsobené na majetku nebo životě a zdraví třetích osob.

Jako specializovaný produkt je realizováno pojištění stavebních a montážních prací na všechna rizika (typ CAR nebo EAR), podle evropského standardu.

Obchodní společnosti používají pojištění dopravovaného zboží proti všem rizikům. Pojištění léčebných výloh při služebních cestách do zahraničí zahrnuje řadu dalších služeb jako právní pomoc, pojištění odpovědnosti, poskytnutí kauce a pod.

Tato pojištění jsou uzavírána zpravidla formou generálních smluv.

Ekonomicky silné společnosti využívají ve stále rostoucí míře specifická pojištění pro případ přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.

Široká je nabídka pojištění profesní odpovědnosti za škody pro potřeby projektantů, geodetů, právníků, lékařů, správců konkursní podstaty nebo auditorů a účetních.

Naše firma ve spolupráci s pojistiteli také připravila některé nové pojistné produkty, jakým je např. záruční pojištění, srovnatelné s obvyklými bankovními garancemi.

Vzhledem k daňovým úlevám je pro zaměstnavatele zajímavý produkt životní a úrazové pojištění. Mezi ně patří kapitálové životní pojištění, vhodné ke stabilizaci vrcholového managementu nebo paleta různých typů životního a úrazového pojištění, pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti, denní podpora nebo nadstandardní vybavení při pobytu v nemocnici.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je používáno řadou společností v rámci sociálního programu péče o pracující.

Preventivní činnost je nedílnou součástí ochrany majetku. V oblasti požární ochrany Vám můžeme na profesionální úrovni provést:

1) Posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 91/1995 Sb.) a § 5 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.

2) Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců ve smyslu § 16 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a §§ 15 a 16 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.

3) Zpracování dokumentace požární ochrany ve smyslu § 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 8 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.

Služby, které jsou klientům poskytovány, lze shrnout do následujících skupin:

Příprava pojistné smlouvy - ohodnocení rizik, analýza škod, posouzení stavu ochrany formou pojištění, zpracování pojistné strategie, sestavení pojistného programu, návrh požadovaného rozsahu pojištění a výběr vhodné pojišťovny;

Správa pojištění - aktualizace pojistných programů, sledování pojistného trhu a změn souvisejících právních předpisů, evidence termínů, práv a závazků, které vyplývají z pojistných smluv;

Servis při vzniku škody - základní opatření při pořízení dokumentace rozsahu škody pro pojišťovnu, náležitosti správného oznámení, jednání s pojišťovnou, zajištění rychlé výplaty pojistného plnění nebo zálohy;

Odborné konzultace a expertní posudky - specifická služba pro investory, banky a investiční fondy, pokrývající pojišťovací problematiku ve všech podnikatelských aktivitách, dle zadaných požadavků;

Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace, školení a odborná příprava zaměstnanců, dle zákona o požární ochraně.(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - všechna práva vyhrazena
Odkazy | Webdesign ABweb.cz