English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Our Services

Reporting damage

Enter your email and fill out the attached form to report a claim.

News
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Základní informace o pojištění letadel

1. Pojištění odpovědnosti z provozu letadel

Jedná se o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla jinému - "povinné ručení" pro letadla. Toto pojištění odpovědnosti za škodu musí uzavřít všichni vlastníci nebo provozovatelé letadel minimálně s limity plnění, které jsou stanoveny nařízením směrnice EU.
Povinností vlastníka letadla je současně s výše uvedeným pojištění také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou cestující osobám, kde se pojišťují všechna sedadla, mimo sedadla pilota, pokud jsou tato sedadla obsazována.

2. Havarijní pojištění letadel

Havarijní pojištění je dobrovolné smluvní pojištění typu All risk, kde je pojištěno jakékoliv poškození zničení nebo odcizení letadla s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách. Výši pojistné částky může pojistník volit libovolně - jedná se o limit plnění, který z pojistně technického hlediska funguje jako pojištění na 1. riziko, tzn., že nemůže dojít k podpojištění. Částečné škody jsou plněny v nových cenách maximálně do výše sjednané pojistné částky.

Naše společnost Experting spol. s r. o., jako jediný subjekt na území České a Slovenské je držitelem oprávnění Coverholder at Lloyd´s v České republice a na Slovensku pro pojištění letadel. Na trhu Lloyd´s jsou letadla našich klientů pojišťovány nejčastěji.
Vedle toho jsem schopni zajistit pojištění letadel i u jiných zahraničních nebo tuzemských pojistitelů tak, aby byly komplexně pokryty požadavky našich klientů.

Dále uvádíme příklady širšího krytí poskytovaného na zákaldě oprávnění Coverholder at Lloyd´s v porovnání s běžnou nabídkou tuzemských pojistitelů.

Nabízené pojistné krytí je širší než obvyklý rozsah rizik:

- pojistit lze letadla, registrovaná také v jiných evropských státech.
- bez zvýšení pojistného je kryta účast na mezinárodních závodech v ČR a SR;

Odpovědnosti za škodu:
- tzv. "finanční škody", např. škody na ušlém zisku poškozeného, kdy za tyto škody odpovídá podle občanského 
  zákoníku vlastník letadla;
- škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla;
- při testech jsou spolupojištěnými také pracovníci národní letecké asociace a úřadů;
- škodu způsobenou vozidlem v provozní zóně letiště, provozovaným pojištěným v souvislosti s provozem kluzáku
  (limit GBP 5.000, spoluúčast GBP 250);
- poškození úrody nebo majetku osobami, které úmyslně vstoupí na cizí pozemek při nuceném přistání kluzáku
  (limit GBP 5.000 GBP);
- křížová odpovědnost za škodu mezi členy pojištěného Aeroklubu;
- automatické zvýšení limitů odpovědnosti pro Dánsko a Německo podle místních zákonů.

Havarijní pojištění:
- náklady na transport kluzáku po nouzovém přistání; náklady na přesun do místa bezpečného startu při nouzovém přistání v
  místě nemožnosti bezpečného vzlétnutí;
- poplatky za použití letiště v mimopracovní době;
- nezbytné zabezpečovací náklady při vzniku škody do výše 10% pojistné částky;
- náklady na pátrání a záchranu (limit GBP 5.000);
- náhrada: věci pilota, letecké oděvy, mapy, navigace (limit GBP 1.500, spoluúčast GBP 25);
- rizika války a terorismu, stávky, občanské nepokoje, sabotáž, vandalismus, únos;
- integrální franšíza u škod dle Kapitoly I. (tento druh spoluúčasti se při dosažení neodečítá);
- náklady související s veřejným šetřením nehody (limit GBP 5.000).

Pro poskytnutí podrobnějších informací nebo nabídky pro pojištění vašeho letadla nás neváhejte kontaktovat.(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - All rights reserved
Odkazy | Webdesign ABweb.cz