Základní informace o pojištění letadel

1. Pojištění odpovědnosti z provozu letadel

Jedná se o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla jinému - "povinné ručení" pro letadla. Toto pojištění odpovědnosti za škodu musí uzavřít všichni vlastníci nebo provozovatelé letadel minimálně s limity plnění, které jsou stanoveny nařízením směrnice EU. Povinností vlastníka letadla je současně s výše uvedeným pojištění také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou cestujícím osobám, kde se pojišťují všechna sedadla, mimo sedadla pilota, pokud jsou tato sedadla obsazována.

 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější.


2. Havarijní pojištění letadel

Havarijní pojištění je dobrovolné smluvní pojištění typu All risk, kde je pojištěno jakékoliv poškození, zničení nebo odcizení letadla s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách. Výši pojistné částky může pojistník volit libovolně - jedná se o limit plnění, který z pojistně technického hlediska funguje jako pojištění na 1. riziko, tzn., že nemůže dojít k podpojištění. Částečné škody jsou plněny v nových cenách maximálně do výše sjednané pojistné částky.


Naše společnost Experting spol. s r. o., jako jediný subjekt na území České a Slovenské je držitelem oprávnění Coverholder at Lloyd´s v České republice a na Slovensku pro pojištění letadel. Na trhu Lloyd´s jsou letadla našich klientů pojišťovány nejčastěji. Vedle toho jsem schopni zajistit pojištění letadel i u jiných zahraničních nebo tuzemských pojistitelů tak, aby byly komplexně pokryty požadavky našich klientů.


Dále uvádíme příklady širšího krytí poskytovaného na zákaldě oprávnění Coverholder at Lloyd´s v porovnání s běžnou nabídkou tuzemských pojistitelů.


Nabízené pojistné krytí je širší než obvyklý rozsah rizik:


 • pojistit lze letadla, registrovaná také v jiných evropských státech.

 • bez zvýšení pojistného je kryta účast na mezinárodních závodech v ČR a SR;


Odpovědnosti za škodu:

 • tzv. "finanční škody", např. škody na ušlém zisku poškozeného, kdy za tyto škody odpovídá podle občanského zákoníku vlastník letadla;

 • škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla;

 • při testech jsou spolupojištěnými také pracovníci národní letecké asociace a úřadů;

 • škodu způsobenou vozidlem v provozní zóně letiště, provozovaným pojištěným v souvislosti s provozem kluzáku (limit GBP 5.000, spoluúčast GBP 250);

 • poškození úrody nebo majetku osobami, které úmyslně vstoupí na cizí pozemek při nuceném přistání kluzáku (limit GBP 5.000 GBP);

 • křížová odpovědnost za škodu mezi členy pojištěného Aeroklubu;

 • automatické zvýšení limitů odpovědnosti pro Dánsko a Německo podle místních zákonů.


Havarijní pojištění:

 • náklady na transport kluzáku po nouzovém přistání; náklady na přesun do místa bezpečného startu při nouzovém přistání v místě nemožnosti bezpečného vzlétnutí;

 • poplatky za použití letiště v mimopracovní době;

 • nezbytné zabezpečovací náklady při vzniku škody do výše 10% pojistné částky;

 • náklady na pátrání a záchranu (limit GBP 5.000);

 • náhrada: věci pilota, letecké oděvy, mapy, navigace (limit GBP 1.500, spoluúčast GBP 25);

 • rizika války a terorismu, stávky, občanské nepokoje, sabotáž, vandalismus, únos;

 • integrální franšíza u škod dle Kapitoly I. (tento druh spoluúčasti se při dosažení neodečítá);

 • náklady související s veřejným šetřením nehody (limit GBP 5.000).


Pro poskytnutí podrobnějších informací nebo nabídky pro pojištění vašeho letadla nás neváhejte kontaktovat.