Charakteristika služeb


 • Pro své klienty firma Experting zajišťuje komplexní agendu smluvního pojištění, zahrnující zejména analýzu rizik, návrh optimálního rozsahu pojistné smlouvy, správu pojištění a likvidaci pojistných událostí.

 • Pojistná smlouva obsahuje zpravidla klasické pojištění majetku proti škodám živelním, proti odcizení nebo vandalismu a pojištění odpovědnosti za škody, způsobené na majetku nebo životě a zdraví třetích osob.

 • Jako specializovaný produkt je realizováno pojištění stavebních a montážních prací na všechna rizika (typ CAR nebo EAR), podle evropského standardu.

 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější. • Obchodní společnosti používají pojištění dopravovaného zboží proti všem rizikům. Pojištění léčebných výloh při služebních cestách do zahraničí zahrnuje řadu dalších služeb jako právní pomoc, pojištění odpovědnosti, poskytnutí kauce a pod.

 • Tato pojištění jsou uzavírána zpravidla formou generálních smluv.

 • Ekonomicky silné společnosti využívají ve stále rostoucí míře specifická pojištění pro případ přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.

 • Široká je nabídka pojištění profesní odpovědnosti za škody pro potřeby projektantů, geodetů, právníků, lékařů, správců konkursní podstaty nebo auditorů a účetních.

 • Naše firma ve spolupráci s pojistiteli také připravila některé nové pojistné produkty, jakým je např. záruční pojištění, srovnatelné s obvyklými bankovními garancemi.

 • Vzhledem k daňovým úlevám je pro zaměstnavatele zajímavý produkt životní a úrazové pojištění. Mezi ně patří kapitálové životní pojištění, vhodné ke stabilizaci vrcholového managementu nebo paleta různých typů životního a úrazového pojištění, pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti, denní podpora nebo nadstandardní vybavení při pobytu v nemocnici.

 • Preventivní činnost je nedílnou součástí ochrany majetku. V oblasti požární ochrany Vám můžeme na profesionální úrovni provést:

  • Posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 91/1995 Sb.) a § 5 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.

  • Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců ve smyslu § 16 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a §§ 15 a 16 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.

  • Zpracování dokumentace požární ochrany ve smyslu § 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 8 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb.