Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu patří mezi základní pojistné produkty, které zabezpečují rizika fyzických nebo právnických osob v případech, kdy tyto osoby způsobí škodu jinému a za způsobenou škodu zároveň odpovídají dle právního předpisu.


Toto pojištění v dnešní době, kdy poškození stále častěji a agresivněji uplatňují své nároky na náhradu škod, musí být nezbytnou součástí kvalitní pojistné ochrany právnických a i fyzických osob.


 • Rychle komunikujeme

  Jsme pro Vás téměř neustále na příjmu a řešíme poptávky.

 • Detailně vysvětlíme

  Zorientujeme Vás v rozdílech a prezentujeme jen to nejlepší.

 • Zajistíme krytí

  Naše doporučení má vždy odpovídající krytí dle potřeb.

 • Ušetříme peníze

  Z odpovídajících nabídek si vyberete tu nejefektivnější.


Pojištění odpovědnosti za škodu se dělí na několik podskupin:


 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu, které zahrnuje zejména odpovědnost z provozované činnosti, z vlastnictví a držby nemovitosti atp.;

 • Pojištění odpovědnosti za výrobek, které se zpravidla vztahuje na škody způsobené jinému dodaným vadným výrobkem nebo i vadně provedenou prací (zákon č. 59/1998 Sb);

 • Pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Ve většině případů se jedná o pojištění, kde je povinnost k jeho uzavření a případně další parametry dána právními předpisy. Jedná se například o odpovědnost architektů, projektantů a techniků činných ve výstavbě, odpovědnost advokátů, auditorů, daňových poradců atp.;

 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - "povinné ručení" dle zákona č. 168/1999 Sb.;

 • Pojištění odpovědnosti z provozu letadel - dle zákona č. 49/1997 Sb o civilním letectví;

 • Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla - dle zákona č. 114/1995 Sb o vnitrozemské plavbě a dle zákona č. 612/2000 Sb o námořní plavbě;

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli dle §172 a násl. Zákoníku práce;

 • Pojištění odpovědnosti managementu. Pojištění se vztahuje na škodu způsobené statutárními orgány a managementem společnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce majitelům, akcionářům nebo i třetím subjektům.

 • a další.


Pro návrh kvalitního pojistného programu pro pojištění odpovědnosti za škodu, který zajistí reálná a předpokládaná rizika tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita firem a poškozeno jejich dobré jméno, je společnost Experting, spol. s r. o. připravena poskytnout našim klientům dlouholeté zkušenosti s vyhodnocením rizik, nalezením vhodného partnera (pojišťovny), zajištěním optimálního návrhu pojistné smlouvy a také s likvidací těchto specifických škod.