Jedinečné podnikatelské produkty

Spolupracujeme
i s mezinárodními
partnery.

Authorized for some EU countries

Coverholder at Lloyd's
pro letadla
do 6000 kg.

Zkušený tým profesionálů

Komplexní služby
s tradicí
od roku 1993.

Široká škála pojištění

// Profil společnosti \\

Korporátní specialista

 • Brokerská pojišťovací společnost Experting poskytuje svým klientům, zejména právnickým osobám, komplexní servis pojišťovacích služeb a odborné poradenství v oblasti celého spektra smluvního pojištění..
 • Firma byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným, se 100 % podílem českého kapitálu, nezávisle na pojišťovnách. Základní kapitál činí 1 mil. Kč. Smyslem činnosti je usnadnit klientům orientaci na pojistném trhu a posílit je při odborných jednáních se specializovanými pracovníky pojišťoven nebo při obchodních jednáních, týkajících se problematiky pojištění.
 • V současné době zastupuje firma Experting řadu podniků v oblasti stavebnictví, strojírenství, obchodu a dalších odvětví, pro které provádí klasické pojišťovací služby v takovém rozsahu, aby problematika smluvního pojištění klienta byla zcela zabezpečena. Mezi naše klienty patří některé z nejvýznamnějších subjektů v České republice.
 • Pracovníci společnosti získali praktické zkušenosti v českém pojišťovnictví nebo jako soudní znalci v technických oborech a ekonomice.

// Naše služby \\

Pro své klienty firma Experting zajišťuje komplexní agendu smluvního pojištění, zahrnující zejména analýzu rizik, návrh optimálního rozsahu pojistné smlouvy, správu pojištění a likvidaci pojistných událostí.


Pojistná smlouva obsahuje zpravidla klasické pojištění majetku proti škodám živelním, proti odcizení nebo vandalismu a pojištění odpovědnosti za škody, způsobené na majetku nebo životě a zdraví třetích osob.


Jako specializovaný produkt je realizováno pojištění stavebních a montážních prací na všechna rizika (typ CAR nebo EAR), podle evropského standardu.


Obchodní společnosti používají pojištění dopravovaného zboží proti všem rizikům. Pojištění léčebných výloh při služebních cestách do zahraničí zahrnuje řadu dalších služeb jako právní pomoc, pojištění odpovědnosti, poskytnutí kauce a pod.


Ekonomicky silné společnosti využívají ve stále rostoucí míře specifická pojištění pro případ přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.


Široká je nabídka pojištění profesní odpovědnosti za škody pro potřeby projektantů, geodetů, právníků, lékařů, správců konkursní podstaty nebo auditorů a účetních.


Naše firma ve spolupráci s pojistiteli také připravila některé nové pojistné produkty, jakým je např. záruční pojištění, srovnatelné s obvyklými bankovními garancemi.

 • Příprava
  pojistné
  smlouvy

  ohodnocení rizik, analýza škod, posouzení stavu ochrany formou pojištění, zpracování pojistné strategie, sestavení pojistného programu, návrh požadovaného rozsahu pojištění a výběr vhodné pojišťovny;

 • Správa
  pojištění

  aktualizace pojistných programů, sledování pojistného trhu a změn souvisejících právních předpisů, evidence termínů, práv a závazků, které vyplývají z pojistných smluv;

 • Servis při
  vzniku škody

  základní opatření při pořízení dokumentace rozsahu škody pro pojišťovnu, náležitosti správného oznámení, jednání s pojišťovnou, zajištění rychlé výplaty pojistného plnění nebo zálohy;

 • Odb. konzultace
  expert. posudky

  specifická služba pro investory, banky a investiční fondy, pokrývající pojišťovací problematiku ve všech podnikatelských aktivitách, dle zadaných požadavků;

 • Tech. - organiz.
  činnost v oblasti
  požární ochrany

  posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace, školení a odborná příprava zaměstnanců, dle zákona o požární ochraně.

// Řekli o nás \\

Názory našich klientů

Spokojenost klientů je u nás vždy na prvním místě.

Rádi bychom se s vámi podělili o několik hodnocení,
která nás motivují k ještě lepším výkonům.

Snažíme se nikdy neslevit z našich principů:

 • Zavazujeme se
  respektovat Váš čas

 • Zavazujeme se dát
  rozumnou cenu

 • Najímáme pouze
  důvěryhodné profesionály

 • Dodáme rychle
  a spolehlivě

..chystáme pro vás zobrazení referencí..

// Pojistné události \\

Pomůžeme s vyřešením Vaší škody

Budeme Vás kontaktovat co nejdříve
Nahlásit škodu

Spolupracující pojistitelé